Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Συνεχής μετάδοση των προγραμμάτων διαδικτυακής τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων

Αναπαραγωγή με Adobe Flash Player

Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή με Adobe Flash Player, εφόσον έχει εγκατασταθεί συμβατή έκδοση.

Εγγενής αναπαραγωγή HLS

Γίνεται αναπαραγωγή Apple HTTP Live Streaming (HLS) όταν υποστηρίζεται από το browser.

Χρήστες Android Η ανίχνευση υποστήριξης HLS είναι δυνατή μόνο σε Android Browser και Chrome, αλλά δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη. Αν ανιχνευθεί υποστήριξη HLS, θα εμφανιστεί προτροπή για προβολή με το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το URL και να αναπαράγετε τη ροή με VLC, QuickTime player, ή άλλο λογισμικό συμβατό με HLS.

Εγγενής αναπαραγωγή MPEG DASH πιλοτικό

Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή MPEG DASH εφόσον χρησιμοποιείτε συμβατό browser:

Chrome desktop
έκδοση 30 ή νεώτερη για Linux, MacOS ή Windows
Chrome mobile
έκδοση 30 ή νεώτερη για Android
Ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εκκίνηση της αναπαραγωγής. Προσπαθήστε ξανά αφού ανανεώσετε τη σελίδα και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη χρόνου στα στοιχεία ελέγχου του video.
Προβάλετε τη σελίδα σε συμβατό browser για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή MPEG DASH.
Αναπαραγωγή με XBMC

Απαιτείται πρόσφατη έκδοση XBMC με υποστήριξη XBMC JSON-RPC API version 6 και ενεργοποίηση της διεπαφής ελέγχου HTTP.

Εισάγετε τη διεύθυνση, π.χ. localhost αν εκτελείται στον ίδιο υπολογιστή, και το port της διεπαφής HTTP, π.χ. 8080, προκειμένου να στείλετε εντολή αναπαραγωγής απευθείας στο XBMC.

Εναλλακτικά μπορείτε να εισάγετε στη συλλογή πολυμέσων το αρχείο strm και να το επιλέξετε στο XBMC για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Το περιεχόμενο του αρχείου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
social sharing
ενσωμάτωση iframe
x

Ορίστε τις διαστάσεις εισάγοντας είτε ακέραιο αριθμό (pixels) ή ποσόστο (με επίθεμα %). Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις διαστάσεις του iframe, αλλά το πλαίσιο του video δε συρρικνώνεται κάτα πλάτος κάτω από 160px.


			  

Προβάλλετε τη σελίδα σε μεγαλύτερη οθόνη για να εμφανίσετε προεπισκόπηση του iframe στις επιθυμητές διαστάσεις.